Information om förlaget F. W. H. & Co.

2004-04-02: Mycket har hänt när det gäller denna serie och den är nu i princip helt identifierad. Mer information kommer på denna sida inom kort. Tills dess kan ni läsa Bengt E W Anderssons första artikel om serien i Skillingtrycket genom att klicka här (.pdf-fil)

2004-06-10: För att läsa den andra artikeln från Skillingtrycket kan du klicka här (.pdf-fil)
Bilderna visar tre kort i en lång vykortsserie som förlaget F.W.H. & Co. gav ut med start i början av 1902. Adressidan har en bård av posthorn eller klöver. Korten förekommer i både svartvitt och färg (ovanligt). Det högsta nummer jag sett är 1011 som avser Gustav II Adolf Torg i Stockholm. Det tidigaste stämplade är från februari 1902. Det är ovanligt med stämplade efter 1903.

Jag samlar på Gotlandsvykort. I serien med F.W.H. & Co. finns Gotlandskorten från 117-146. Nr 139 har jag och andra samlare av Gotlandsvykort hittills inte lyckats finna. Förutom grundmotiven kan korten variera på många olika sätt. I praktiken bör de 30 Gotlandskorten åtminstone kunna ge cirka 200-300 varianter.

Min efterlysning gäller följande information om förlaget:

  • Vad betyder beteckningen F.W.H. & Co.?

  • Var fanns firman?

  • Vad hände med förlaget?

  • Historien om serien. Hur den kom till. Initiativtagare etc. Om alla korten i serien gick att köpa över hela landet, dvs hur marknadsföringen av serien gick till.

  • Olika nummer och vad de föreställde (inkl uppgifter om kortens färg, posthorn/klöver, datum).

  • Särskild efterlysning vad gäller nr 139 som förmodligen visar ett motiv från Gotland.

  • Finns det fler som samlar denna serie?

Jag tar med tacksamhet mot alla tips! Skicka ett mail till bengt@gamlavykort.nu

Bengt E W Andersson (samlare av
Gotlandsvykort främst med motiv av ringmuren i Visby)


Tillbaka till
Besökare sedan 2003-01-13:  Hit Counter2003-01-17: Leif Lundin i Kungsör har kommit med ett tips om att det rör sig om F.W. Hasselblad & Co. som var ett företag som verkade i Göteborg vid denna tid. Kolla på www.hasselblad.se och klicka sedan på "Our Company" och därefter på "History" så finns information om företaget!
2003-01-17: Kontakt har tagits med
Hasselblads Göteborgskontor och Hasselblad Center. Från sistnämnda ställe har svar inkommit att de inte känner till något om vykortsserien.
2003-01-18: Bengt har sammanställt den information som framkommit kring förlaget på en separat sida! För att läsa artikeln kan du klicka här.
2003-01-20:
Ytterligare information är inlagd i den separata artikeln. Kolla här.
2003-01-22: Bengt har fått en ny och starkare indikation på att det är Hasselblads i Göteborg som har givit ut vykortsserien. Mer information kring detta kommer senare!
2003-01-24: Christian Mattisson bidrar med ytterligare information i en separat artikel. Läs den här.
2003-01-25: Bengt Andersson har tillsammans med redaktören Sören Gunnarsson (som forskar i Hasselblads historia) skrivit en separat artikel med information om F.W.H. & Co. Läs den här.
2003-01-25: Leif Lundin tipsar om boken "Hasselblad" utgiven 1981 av Gullers förlag. ISBN 91-85228-59-1. På sidan 9, kan man läsa: "Firman var kvicktänkt att saluföra utländska nyheter. Man hade en kringresande fotograf som över hela landet fotograferade kyrkor och andra byggnader. Vykorten tillverkades sedan i Tyskland och såldes här hemma i miljonupplagor. Vykortet fördes i handeln under 1890-talet. Även konstnärer engagerades som t.ex. Ivar Arosenius. Korten fordrade album, och dylik tillverkning upptogs raskt. Den svenska albumindustrin var startad."


 

Nummer i ”F.W.H & Co”-serien.
(början till en förhoppningsvis snart komplett lista! Känner du till ytterligare kort i serien - hör av dig till bengt@gamlavykort.nu eller till info@gamlavykort.nu så kompletteras listan direkt! Om du har möjlighet, så skicka gärna även en skannad bild på kortet så läggs även denna in!

No. 1. Gamla Upsala
No. 1. Gamla Upsala (*svart text)
No. 1. Gamla Upsala (*ej förlag)
No. 2. Gamla Upsala Kyrka
No. 3. Upsala Domkyrka
No. 3. Upsala. Domkyrka (*ej förlag)
No. 3a. Upsala. Domkyrkan (*ej förlag)
No. 4. Upsala Domkyrka. Interiör
No. 5. Upsala Domkyrka Predikstolen
No. 6. Upsala Domkyrka. Gustavianska Grafkoret
No. 6a. Upsala. Trefaldighetskyrkan
No. 6a. Upsala. Trefaldighetskyrkan (*ej förlag)
No. 6a. Upsala. Trefaldighetskyrkan (*färg)
No. 7. Fyris-ån. Upsala
No. 7. Upsala. Parti af Fyrisån
No. 7. Upsala. Parti af Fyrisån (*ej förlag)
No. 7a. Upsala. Trädgårdsgatan
No. 7a. Upsala. Trädgårdsgatan (*färg)
No. 8. Upsala Universitet
No. 8. Upsala Universitet (*ej förlag)
No. 9. Upsala Universitet. Vestibulen
No. 10. Upsala Universitet. Aulan
No. 10a. Upsala. Studenttåg
No. 10. Upsala Universitet. Aulan
No. 11. Upsala. Botaniska Trädgården
No. 11. Upsala. Botaniska Trädgården (*ej förlag)
No. 13. Upsala Slott
No. 13. Upsala Slott (*ej förlag)
No. 13. Upsala Slott (*svart text)
No. 14. Mora Stenar
No. 15a. Wijks Slott
No. 16. Vester Åkers Kyrka
No. 16a. Vester Åkers Kyrka. Interiör
No. 17. Skokloster
No. 17. Skokloster (*färg)
No. 17. Skokloster. Vestibulen
No. 18. Skokloster. Vestibulen
No. 20. Skokloster. Kungssalen
No. 22. Sigtuna
No. 23. Sigtuna. St Olofs Ruin
No. 23. Sigtuna. St Olofs Ruin (*färg)
No. 24. Stockholm från Bredablick
No. 24a. Stockholm. Strandvägen
No. 24a. Stockholm. Strandvägen (*ej förlag)
No. 25a. Stockholm.
No. 25a. Stockholm. Norrström och Operan
No. 25a. Stockholm. Norrström och Operan (*ej förlag)
No. 27. Stockholm. Stortorget
No. 28. Stockholm. Kungl. slottet (*ej förlag)
No. 28a. Slottskapellet. Interiör
No. 28a. Stockholm. Slottskapellet. Interiör
No. 29. Kungl. Slottet. Hvita hafvet
No. 32. Storkyrkan. Interiör
No. 34. Stockholm. Riddarholmskyrkan
No. 34. Stockholm. Riddarholmskyrkan (*ej förlag)
No. 34. Stockholm. Riddarholmskyrkan (*färg, ej förlag)
No. 36. Stockholm. Mälartorget
No. 36a. Stockholm. Centralstationen
No. 36a. Centralstationen
No. 37. Stockholm. Kastellholmen
No. 37. Stockholm. Kastellholmen (*ej förlag)
No. 38. Stockholm. Nationalmuseum (*ej förlag)
No. 39. Nationalmuseum. Vestibulen
No. 39. Nationalmuseum. Vestibulen (*ej förlag)
No. 39a. Nationalmuseum (*ej förlag)
No. 43. Stockholm. Södermalm
No. 44. Stockholm. Katarinahissen (*ej förlag)
No. 45. Stockholm. Kungsträdgården
No. 47. Stockholm. Molins Fontän
No. 48. Stockholm. Karl XIV Johan
No. 48. Stockholm. Karl XIV Johan (*ej förlag)
No. 49. Stockholm. Stora Foyern i Operan
No. 49. Sofiero
No. 50. Saltsjöbaden.
No. 50a. Waxholm.
No. 50a. Waxholm (*ej förlag)
No. 50a. Vaxholm (*ej förlag)
No. 51. Drottningholm
No. 51. Drottningholm (*ej förlag)
No. 52. Örbyhus
No. 53. Örbyhus. Erik XIV:s fängelse
No. 54. Elfkarleby
No. 54a. Elfkarleby
No. 55. Elfkarleby
No. 56. Skutskär.
No. 57. Dannemora Grufva
No. 58. Dannemora Grufva. Malmbrytning
No. 59. Sandviken
No. 60. Sandviken. Stora Ånghammaren
No. 61. Sandviken. Valsverket
No. 62. Sandviken. Masung
No. 62. Södertelje.
No. 63. Sala
No. 64. Sala Silfvergrufva
No. 65. Vesterås
No. 66. Vesterås Domkyrka. Interiör
No. 67. Södertelje Kanal
No. 67. Södertelje Kanal (*färg)
No. 68. Södertelje
No. 69. Mariefred
No. 70. Gripsholm (*färg)
No. 71. Gripsholm. Borggården
No. 71a. Gripsholm. Konung Eriks Fängelse.
No. 72. Eskilstuna. Gevärsfaktoriet
No. 73. Eskilstuna. Munktells mekaniska verkstad.
No. 74. Norrköping. Strömmen
No. 75. Norrköping. Strömmen i månsken
No. 76. Norrköping. Karl Johans Torg
No. 76. Norrköping. Karl Johanns Torg
No. 76a. Norrköping. Matheus Kyrka
No. 76a. Norrköping. Matheus Kyrka (textvariant)
No. 77. Norrköping. Hamnen
No. 78. Linköping. Jerntorget.
No. 80. Linköping. Altaret i Domkyrkan
No. 81. Skeninge
No. 82. Vadstena. Engelbrektsgatan
No. 82. Vadstena. Engelbrektshuset
No. 83a. Vadstena Klosterträdgård
No. 84. Vadstena Slott
No. 85. Omberg
No. 85a. Omberg. Rödgafvelsgrottan
No. 86. Alvastra
No. 88. von Platens Graf
No. 88a. Motala Verkstad
No. 89. Åtvidaberg
No. 91. Gamleby
No. 93. Jönköping
No. 94. Munksjö. Pappersbruk
No. 95. Dunkehalla
No. 96. Husqvarna
No. 96a. Husqvarna. Vattenfall
No. 96b. Smålands Taberg
No. 97. Från Värend
No. 98. Kronbergs Slottsruin
No. 99. Vexiö
No. 100. Östrabo Biskopsgård
No. 101. Kalmar Slott (*färg)
No. 102. Kalmar Slott
No. 103. Kalmar. Slott. Kapellet
No. 104. Kalmar. Slott. Kungsgemaket
No. 105. Kalmar. Domkyrka
No. 106. Halda Fickursfabrik
No. 107. Karlshamn
No. 107a. Karlshamn. Kyrkan
No. 107b. Ryggåsstuga i Blekinge
No. 108. Ronnebyån
No. 109. Ronneby Vattenfall
No. 110. Ronneby Kyrka
No. 111. Ronneby Brunn
No. 112. Karlskrona. Hamnen
No. 112. Karlskrona Hamnen
No. 113. Karlskrona.Torget.
No. 114. Karlskrona. Dockorna.
No. 114. Karlskrona. Varfvet
No. 114a. Karlskrona. Gamla Mastkranen i Dockan.
No. 114a. Karlskrona. Gamla Mastkranen i Dockorna.
No. 114a. Karlskrona. Nya Mastkranem Dockorna.
No. 114a. Karlskrona. Nya Mastkranen i Dockorna.
No. 115. Karlskrona. Amiralitetsklockstapeln.
No. 117. Karlskrona. Hamnen.
No. 117. Visby (*ej förlag)
No. 118. Visby från Galgbacken
No. 119. Visby. Ringmuren (*ej förlag)
No. 120. Visby. Ringmuren (*ej förlag)
No. 120. Visby. Ringmuren från nordsidan
No. 121. Visby från S:t Nikolaus
No. 121. Visby från S:t Nikolaus (*ej förlag)
No. 122. Visby. Norderport
No. 122. Visby. Norderport (*ej nummer, *Pellerin)
No. 123. Visby. Jungfrutornet
No. 123. Visby. Jungfrutornet (*ej förlag)
No. 124. Visby. Kruttornet
No. 125. Visby. Domkyrkan
No. 126. Visby. Interiör af Domkyrkan
No. 127. Visby. S:t Nikolaus
No. 127a. Visby. S:t Nikolaus
No. 127a. Visby. S:t Nikolaus (*ej förlag)
No. 128. Visby. Helgeandskyrkan
No. 128. Visby. Helgeandskyrkan (*ej förlag)
No. 129. Visby. Helgeandskyrkan. Interiör
No. 129. Visby. Helgeandskyrkan. Interiör (*ej förlag)
No. 130. Visby. Systerkyrkorna
No. 130. Visby. Systerkyrkorna (*ej förlag)
No. 131. Visby. S:t Lars (*ej förlag)
No. 132. Visby. S:t Katarina
No. 132. Visby. S:t Katarina (*ej förlag)
No. 133. Visby. S:t Katarina. Interiör
No. 133. Visby. S:t Katarina. Interiör (*ej förlag)
No. 134. Visby. S:t Hans
No. 134. Visby. S:t Hans (*ej förlag)
No. 135. Visby. Gammalt hus på S:t Hansgatan
No. 135. Visby. Gammalt hus på S:t Hansgatan (*ej förlag)
No. 136. Visby. ”Apoteket”
No. 136. Visby. ”Apoteket” (*ej förlag)
No. 137. Visby. Burmeisterska huset (*ej förlag)
No. 137. Visby. Burmeisterska Huset (*färg)
No. 138. Visby. Visborgs Ruin
No. 140. Gotland. Högklint
No. 140. Gotland. Högklint (*ej förlag)
No. 141. Gotland. Getsvältan vid Högklint
No. 141. Gotland. Getsvältan vid Högklint (*ej förlag)
No. 141. Gotland. Getsvältan vid Högklint (*färg)
No. 142. Röfvar Liljas håla
No. 142. Gotland. Högklint. Röfvar Liljas håla (*ej förlag)
No. 143. Gotland. Rauk
No. 143. Gotland. Rauk (*ej förlag)
No. 144. Fridhem
No. 145. Dalhem
No. 146. Roma Klosterruin
No. 146. Roma Klosterruin (*ej förlag)
No. 147. Skånsk Bondstuga
No. 148. Skånsk Bondgård
No. 149. Sofiero
No. 150. Helsingborg. Kärnan
No. 151. Helsingborg. Rådhuset
No. 152. Helsingborg. Jernvägsgatan
No. 152. Helsingborg. Jernvägsgatan (*ej nummer)
No. 153. Helsingborg. Hamnen
No. 154. Ramlösa
No. 154a. Ramlösa. Källan
No. 154b. Ramlösa. Källan
No. 155. Landskrona. Citadellet
No. 156. Landskrona. Hamnen
No. 157. Örtofta
No. 158. Svenstorp
No. 158. Svenstorp. Kungsrummet
No. 158a. Svenstorp. Kungsrummet
No. 159. Monumentet öfver Slaget vid Lund
No. 161. Lunds Domkyrka  Interiör
No. 162. Lund. Kryptan i Domkyrkan
No. 163. Lund. Akademiska föreningen.
No. 164. Lund. Universitetshuset
No. 166. Lund. Gata i gamla stadsdelen
No. 167. Alnarp
No. 168. Malmö Hamn
No. 169. Malmö Stationshus.
No. 170. Malmö Banhall
No. 172. Rökvagn på Gefle-Dala-Banan
No. 175. Malmö. Pauli Kyrkan

No. 177. Malmöhus Slott
No. 178. Trelleborg. Jernvägsstationen
No. 180. Ystad. Hamnen
No. 181. Gata i Ystad
No. 182. Trollenäs
No. 183. Trolleholm
No. 183. Trolleholm. (*ej förlag)
No. 186. Gata i Kristianstad
No. 186. Gata i Kristianstad (*ej nummer, ej förlag, Pellerin)
No. 186. Kristianstad.
No. 186a. Kristianstad. Stortorget.
No. 187. Kristianstad. Kyrkan
No. 187. Kristianstad. Kyrkan (*ej förlag)
No. 188. Kristianstad. Interiör af kyrkan
No. 188. Kristianstad. Kyrkan. Interiör
No. 188a. Eslöf
No. 189. Varberg
No. 190. Varberg.  Fästningen
No. 190. Varberg.  Fästningen (*färg)
No. 191. Halmstad. Norreport
No. 192. Halmstad. Slottet
No. 194. Karseforsen
No. 195. Båstad
No. 196. Från Bohuslänska Skärgården
No. 197. Bohuslänskt fiskläge
No. 198. Bohuslänskt fiskläge
No. 198. Bohuslänskt fiskläge
No. 201. Marstrand. "Tån"
No. 203. Göteborg. Göteborg från Slottskogen
No. 205. Göteborg. Skansen Lejonet
No. 205. Göteborg. Skansen Lejonet (*färg)
No. 206. Göteborg. Vallgrafen

No. 207. Göteborg. Vestra Hamngatan
No. 208. Göteborg. Gustaf Adolfs Torg
No. 209. Trädgårdsföreningen
No. 210. Göteborg. Slottsskogen.
No. 213. Nääs
No. 214. Nääs. Slottet
No. 215. Bohusfästning
No. 216. Trollhättan. Nya Slussarne
No. 217. Trollhättan. Polhems Slussen
No. 218. Trollhättan. Toppöfallet
No. 218. Trollhättan. Toppöfallet (*färg)
No. 219. Trollhättan. Stampeströmsfallet
No. 220. Trollhättan. Helvetesfallet
No. 220. Trollhättan. Helvetesfallen (*färg)
No. 220a. Trollhättan från Grand Hotel Bellevue
No. 220a. Trollhättan från Hotell Utsikten
No. 221. Venersborg. Hamnen
No. 222. Venersborg. Torget
No. 223. Hotell Kinnekulle
No. 223a. Kinnekulle. Mörkeklefsgrottan
No. 224. Husaby. Sigfridskällan
No. 225. Husaby Kyrka
No. 226. Husaby Kyrka. Interiör
No. 226a. Husaby. Biskopsborgen (*färg)
No. 227. Skara Domkyrka.
No. 228. Skara Domkyrka. Interiör.
No. 229. Sköfde
No. 229a. Karlsborg
No. 229b. Sköfde. Hotell Billingen
No. 229b. Sköfde. Hotell Billinger
No. 230. Hallsberg
No. 232. Åmål
No. 233. Åmål. Hamnen
No. 234a. Karlstad. Torget.
No. 235. Karlstad. Hamnen
No. 236. Filipstad
No. 236. Filipstad (*färg)
No. 237. Filipstad från Kyrkogården
No. 237. Filipstad från Kyrkogarden
No. 238. Långbanshyttan
No. 238a. Vy från Långbanshyttan (*ej förlag)
No. 239b. Långbanshyttan. Utsikt från Getberget
              Denlilla stugan är Kyllhagen där John 
              Ericsson föddes
(*ej förlag)
No. 239b. Långbanshyttan. Utsikt från Getberget(*ej förl)
No. 240. Filipstad. John Ericssons Graf
No. 241. Vermlands Rämen
No. 241. Vermlands Rämen (*färg)
No. 242. Vermlands Remen. Tegnérrummet
No. 243. Fiskarstuga
No. 244. Från Grängesberg (*färg)
No. 245. Vasastenen vid Rättvik
No. 246. Ornässtugan
No. 246a. Ornässtugan
No. 247. Utmelandsmonumentet
No. 248. Utmelandsmonumentet. Interiör
No. 249. Falun Ligg
No. 250. Falun. Kristine Kyrka. Interiör
No. 251. Stora Stöten. Falu Grufva
No. 252. Falu Grufva. Malmbrytning.
No. 254. Domnarfvet
No. 255. Grängesberg
No. 256. Grängesberg. Dagöppning
No. 259. Leksand
No. 259 a. Leksand
No. 260. Leksand. Kyrkan
No. 260. Leksands Kyrka
No. 261. Leksand. Kyrkbåt
No. 261. Rättvik. Turisthotellen

No. 262. Rättvik
No. 262a. Rättvik Kyrkan
No. 263.  Rättvik. Turisthotellen
No. 264. Mora
No. 265. Orsa
No. 266. Bäcka Porfyrverk
No. 267. Fäbod i Dalarna
No. 268. Vy öfver Orsa-sjön och Siljan från Fryksås
No. 269. Lappsjö
No. 270. Vindelelfen
No. 270. Vindelälfven
No. 270. Vindelälfven (*färg)
No. 271. Fällforsen. Ume älf
No. 271. Fällforsen. Ume älf (*ej förlag)
No. 272. Ångermannaälfven.
No. 272. Ångermanälfven
No. 272. Ångermanälfven (*färg)
No. 274. Timmerfällning
No. 276. Timmerkörning
No. 277. Timmer på älfven
No. 277a. Sorteringsbommarne vid Berge.
No. 278. Timmerbråte i Ume älf
No. 279. Glimmårännun
No. 279. Glimmårännan
No. 280. Norrländskt Sågvärk
No. 281. Kolmila
No. 282. Tjärbränning
No. 283. Delsbo
No. 284. Gefle
No. 285. Gefle Rådhus
No. 286. Gefle Hamn
No. 287. Hudiksvall
No. 288. Sundsvall
No. 289. Sundsvall. Esplanaden
No. 289. Sundsvall. Esplanaden (*ej förlag)
No. 290. Sundsvall. Elementarläroverket
No. 290. Sundsvall. Elementarläroverket (*ej förlag)
No. 292. Indalsälfven
No. 293. Indalsälfven (*ej förlag)
No. 293. Indalsälfven. Linden
No. 294. Indalsälfven, Sillre
No. 295. Brattfallet
No. 296. Faxälfven
No. 297. Forsmobron.
No. 298. Nipa vid Sollefteå
No. 298. Nipa vid Sollefteå (*ej förlag)
No. 299. Sollefteå
No. 299. Sollefteå (*ej förlag)
No. 300. Ångermanälfven vid Sollefteå
No. 301. Hernösand
No. 302. Umeå. Rådhuset
No. 303. Umeå. Döbelns Monument
No. 304. Lule älf
No. 305. Boden
No. 306. Polcirkeln
No. 307. Gellivare Grufva
No. 308. Gellivare Grufva
No. 308a. Gellivare grufva
No. 309. Gellivare Grufva. Malmlastning
No. 310. Gellivare Station
No. 311. Malmberget. Kåkstaden
No. 311. Malmberget. Kåkstaden (*färg)
No. 312. Malmberget. Arbetarebostäder
No. 313 Luleå Jernverket
No. 314 Luleå Svartö-kajen
No. 315 Luleå
No. 316. Gellivaredundret. Midnatt
No. 316. Vyfrån Gellivaredundret. Midnatt
No. 317. Gellivare. Turister på Gellivare Dundret
No. 317. Turister på Gellivare Dundret. Midnatt
No. 318. Midnattssol på Dundret
No. 319. Gellivare  Dundret
No. 319a. Gellivare Dundret.
No. 319a. Gellivaredundret. Midnatt
No. 319a. Gellivaredundret. Midnatt (*färg)
No. 320. Banbygnad i Norrland
No. 320. Banbygnad i Norrland (*ej förlag)
No. 321. Banbygnad i Norrland
No. 322. Banbygnad i Norrland. Arbetarstuga
No. 322. Banbygnad i Norrland. Arbetarstuga (*färg)
No. 322. Banbygget i Norrland. Arbetarstugor
No. 323. Lappkapell vid Gellivare
No. 324. Lappar
No. 324. Lappar (*ej förlag)
No. 325. Lappar
No. 326. Snasahögarne. Jämtland
No. 327. Döda fallet
No. 328. Hammarsforsen
No. 328. Hammarforsen (*ej förlag)
No. 329. Ragunda
No. 330. Håsjö Kyrka
No. 333. Nedre Ristafallet
No. 334. Öfre Ristafallet
No. 335. Dufeds skans
No. 335. Dufeds skans (* ej förlag)
No. 336. Tennforsen
No. 336. Tännforsen
No. 337. Ena älfven
No. 338. Handölsforsen
No. 339. Storlien
No. 340. Brudslöjan
No. 341. Grafsnäs
No. 341. Hans Majestät Konungen på fältmanöver
No. 342. Infanteri på fältmanöver
No. 343. Artilleri på fältmanöver
No. 343. Fältmanöver (*svart text)
No. 344. Björnjakt i Norden.
No. 344. Björnjakt i Norden. (*ej förlag)
No. 345a. Gräfsnäs
No. 346. Skogsparti från Floda
No. 347. Sandhamn, inloppet
No. 348. Uppsala. Väsbgöta nations hus
No. 350. Göteborg. Salutorget
No. 351. Göteborg. Kungsportsbron
No. 351. Göteborg. Kungsportsbron (*färg)
No. 352. Göteborg. Oskar Fredriks Kyrka
No. 353. Göteborg. Östra Hamngatan
No. 354. Göteborg. Skeppsbron
No. 355. Göteborg. Korsgatan
No. 356. Göteborg. Handelsinstitutet
No. 357. Göteborg. Stora Nygatan
No. 358. Göteborg. John Ericsons staty
No. 358. Göteborg, John Ericsons Staty (*färg)
No. 359. Göteborg. Kungsportsbron
No. 360. Göteborg. Vattentornet vid Slottsskogen
No. 361. Domkyrkans annex i Landala
No. 362. Göteborg. Vasa Platsen
No. 363. Göteborg. Viktor Rydbergs Graf
No. 363. Göteborg. Viktor Rydbergs Graf (*färg)
No. 364. Trädgårdsföreningen
No. 365. Göteborg. Skärgårdsbåtarnas tilläggsplats
No. 366. Göteborg. Norra Larmgatan
No. 367. Göteborg. Vestra Hamngatan
No. 368. Göteborg. Östra Hamngatan
No. 369. Göteborg. Gustaf Adolfs Staty
No. 370. Bältesspännarne
No. 371. Göteborg. Klädpressargatan
No. 372. Göteborg. Spannmålsgatan.
No. 373. Göteborg. Salutorget
No. 374. Göteborg. Stadsbilbioteket
No. 375. Göteborg. Stadsbilioteket. Interiör
No. 376. Göteborg. St. Eriks Torg.

No. 377. Göteborg. Viktoriagatan
No. 378. Göteborg. Torggatan (*ej förlag)
No. 379. Göteborg. Svea och Enskilda Bankens hus
No. 380. Göteborg. Skansen Lejonet
No. 381. Göteborg. Skansen Kronan (*färg)
No. 382. Göteborg. Valand
No. 383. Göteborg. Götabergsgatan
No. 384. Elementärläroverket för flickor. Göteborg (*färg)
No. 385. Göteborg. Elementarläroverket för flickor. Interiör.
No. 386. Göteborg. Kungsportsavenyn
No. 387. Göteborg.  Kungsportsavenyen
No. 388. Göteborg från Vattentornet
No. 388. Göteborg från Vattentornet (*färg)
No. 389. Karl Johans Kyrka
No. 389. Karl Johans Kyrka (*ej förlag)
No. 390. Göteborg. Linnégatan
No. 391. Göteborg. Magasinskvarteret
No. 392. Göteborg. Carl Johansgatan
No. 392. Göteborg. Carl Johansgatan
(*färg)
No. 393. Göteborg. Arbetarföreningens hus
No. 394. Göteborg. Teaterplatsen
No. 395. Göteborg. Storgatan
No. 396. Göteborg. Basarbryggan
No. 397. Göteborg. Gullbergsån
No. 397. Göteborg. Gullbergsån (*svart text)
No. 398. Stora teatern. Göteborg
No. 398. Stora teatern. Göteborg (* ej förlag)
No. 399. Göteborg. Kungsportsbron
No. 400. Salutorget. Göteborg
No. 401. Göteborg. Packhusplats (*färg)
No. 403. Slottskogen. Göteborg (*ej förlag)
No. 404. Vasaparken. Göteborg
No. 405. Kungsportsbron. Göteborg
No. 405. Kungsportsbron. Göteborg (*ej förlag)
No. 406. Göteborg. Inloppet (*ej förlag)
No. 407. Södra Hamngatan. Göteborg
No. 409. Göteborg. Skanstorget
No. 409. Skanstorget. Göteborg
No. 410. Göteborg. Mårten Krakausgatan
No. 411. Göteborg. Prippska Villan i Slottskogen
No. 412. Göteborg. Södra Allégatan
No. 413. Göteborg. Örgryte Nya Kyrka
No. 414. Göteborg. Gullbergsbron
No. 415. Göteborg. Gustaf Adolfs torg (*ej förlag)
No. 416. Rådhuset. Göteborg
No. 417. Carl Johans Kyrka. Göteborg
No. 417. Carl Johans Kyrka. Göteborg (*färg)
No. 418. Stora Nygatan. Göteborg
No. 419. Grand Hotel. Göteborg
No. 420. Göteborg. Kungsportsbron
No. 421. Göteborg. Kungsportsbron
No. 422. Göteborg. Sjömanshemmet
No. 423. Vestra Hamngatan. Göteborg
No. 424. Göteborg, Allmänna & Sahlgrenska Sjukhuset
No. 424. Göteborg. Allmänna & Sahlgreuska Sjukhuset
(*f)
No. 425. Göteborg. Ålderdomshemmet
No. 426. Göteborg. Biskopshuset
No. 427. Hotell Göta Källare. Göteborg
No. 428. Göteborg, Lorensberg
No. 430. Göteborg. Folkbiblioteket
No. 430. Göteborg. Folkbiblioteket (*färg)
No. 431. Hagakyrkan. Göteborg
No. 431. Hagakyrkan. Göteborg (*färg)
No. 432. Tyska kyrkan. Göteborg
No. 433. Göteborg, Arkaden
No. 433. Göteborg, Arkaden (*färg)
No. 434. Örgryte Gamla kyrka
No. 434. Örgryte Gamla kyrka (*färg)
No. 435. Göteborg. Hvitfeltsplatsen (*färg)
No. 438. Grönsakstorget Göteborg
No. 439. Göteborg. Lilla Bommens hamn
No. 440. Göteborg. Lilla Bommens hamn
No. 441. Göteborg. Statens Järnvägsstation
No. 442. Domkyrkan. Göteborg
No. 444. Göteborg. Långedrags Hamn
No. 444a. Göteborg. Långedrags Hamn
No. 444b. Långedrags Hamn

No. 445. Bergslagsbanans Järnvägsstation. Göteborg.
No. 446. Lilla Bommens hamn. Göteborg
No. 448. Valand. Göteborg
No. 449. Slussen. Göteborg
No. 450. Göteborg. Elfsborgs Fästning
No. 451. Göteborg. Kungsportsbron
No. 452. Göteborg. Bragebacken
No. 452. Göteborg. Bragebacken (*annat motiv)
No. 453. Göteborg. Växthus i Trädgårdsföreningen
No. 454. Göteborg. Hamnen
No. 455. Göteborg. Kungsparken
No. 456. Göteborg. Trädgårdsföreningen
No. 457. Göteborg. Inloppet
(*ej förlag)
No. 458. Göteborg. Hamnen

No. 462  Göteborg. Drott i hamnen
No. 464. Göteborg. Elektriska Spårvagnen
No. 466. Göteborg. Inloppet
No. 467. Göteborgs Inlopp (*ej förlag)
No. 469. Göteborg. Stampgatan
No. 471. Utsikt öfver Göteborg
No. 662. Carneigies bruk (*ej förlag)
No. 665. Garm
(*ej förlag)
No. 666. Bäckafors bruk (*ej förlag)
No. 675. Uddevalla. Lasarettet och Fängelset
(*ej förlag)
No. 676. Uddevalla. Parti af Torget (*ej förlag)
No. 677. Uddevalla. Drottninggatan Norr (*ej förlag)
No. 678. Uddevalla. Hamnen & Stationen (*färg, ej förlag)
No. 679. Uddevalla. Drottninggatan Söder (*ej förlag)
No. 681. Nälden (*ej förlag)
No. 683. Lysekil (*färg, ej förlag)
No. 684. Lysekil (*färg, ej förlag)
No. 686. Stenungsön (*ej förlag)
No. 687. Stenungsön (*ej förlag)
No. 688. Mollösund (*ej förlag)
No. 688. Mollösund (*färg, ej förlag)
No. 689. Ryggåsstuga från Bohuslän (*färg, ej förlag)
No. 690. Rågårdsvik (*ej förlag)
No. 690. Rågårdsvik (*färg, ej förlag)
No. 691. Ellös (*ej förlag)
No. 692. Uddelvalla Hamn
No. 693. Uddevalla Hamn från stenbron
No. 697. Styrsö Tånge
No. 699. Parti af Stamsjön (*ej förlag)
No. 700. Bränningar
No. 701. Sjöparti (*ej förlag)
No. 702. Skärgårdsskuta (*ej förlag)
No. 704. Aida Verdande
No. 705. Verdande
No. 706. Styrsö Restaurant
No. 719. Från Göteborgs omgivningar
No. 928. Stockholms omgifningar. Saltsjöbadens restaurant
            (*ej förlag)
No. 929. Stockholm. Scheele-statyn i Humlegården (*ej f)
No. 934. Stockholm. Riddarhuset och Riddarholmskyrkan
            (*ej förlag)
No. 934. Stockholm. Riddarhuset och Riddarholmskyrkan
            (*färg, *ej förlag)
No. 935. Stockholm. Strandvägen (*ej förlag)
No. 939. Stockholm. Folkets hus (*ej förlag)
No. 939. Stockholm. Folkets hus (*ej förlag, *färg)
No. 940. Stockholm. Strömparterren (*ej förlag)
No. 941. Stockholm. Kgl. Operan från Norrbro (*ej förlag)
No. 944. Stockholm. Strandvägshamnen (*ej förlag)
No. 948. Stockholm. Berzelii park (*ej förlag)
No. 948. Stockholm. Berzelii park (*färg, ej förlag)
No. 949. Stockholm. Parti från Mälaren (*ej förlag)
No. 951. Stockholm. Utanför Hasselbacken. (*ej förlag)
No. 952. Stockholm. Rådhuset (*ej förlag)
No. 954. Stockholm. Strömparterren (*ej förlag)
No. 956. Stockholm. Från inseglingen (*ej förlag)
No. 958. Stockholm. Bellmansro (*ej förlag)
No. 959. Stockholm. Norrström (*ej förlag)
No. 960. Stockholm Linnéstoden i Humlegården (*ej förlag)
No. 962. Stockholm. Linnéstatyn (*ej förlag)
No. 963. Utsigt från Grand Hotel. Stockholm
No. 964. Drottningholms Slott
No. 965. Ulriksdals slott
No. 967. Stockholm. Sandhamn.
No. 968. Stockholm. Storkyrkobrinken och Storkyrkan
No. 968. Stockholm. Storkyrkobrinken och Storkyrkan (*ef)
No. 969. Stockholm.Djurgårdsstätten med 
            Cirkus och Alhambra
(*ej förlag)
No. 970. Stockholm Scheele-statyen af Börjesson
No. 971. Stockholm. Fiskarhamnen (*ej förlag)
No. 972. Stockholm. Erstakapellet (*ej förlag)
No. 973. Stockholm. Från Södra bergen (*ej förlag)
No. 974. Stockholm. Från Södra bergen
No. 975. Stockholm. Vasabron med centralpalatset och
            Konstakademien
(*ej förlag)
No. 976. Stockholm. Strömsborg och Vasabron från Röda
            Bodarne  (*ej förlag)
No. 978. Stockholm. Blockhusudden
No. 980. Norrström och Operan. Stockholm
No. 981. Stockholm. Utanför Grand Hotell
No. 981. Stockholm. Utanför Grand Hotell (*ej förlag)
No. 982. Stockholm. Blasieholmen
No. 983. Stockholm. Strömmen
No. 984. Stockholm. Strömmen (*ej förlag)
No. 985. Stockholm. Hamnen (*färg, *ej förlag)
No. 987. Stockholm. Grand Hotell och Nationalmuseum
No. 988. Stockholm. Rådhuset och Riddarhuset från
             Vasabron

No. 988. Stockholm. Rådhuset och Riddarhuset från
             Vasabron
(*färg)
No. 990. Stockholm. "Börderna" af Lundberg (*ej förlag)
No. 991. Stockholm. Rosendals Slott å Djurgården
No. 993. Stockholm. Kungsträdgården (*ej förlag)
No. 994. Riddarholmshamnen 
No. 995. Stockholm. Strömsborg
No. 995. Stockholm. Riddarholmskanalen och Strömsborg
No. 996. Stockholm. Strömparterren, Grand Hotell och
            Nationalmuseum (*ej förlag)
No. 997. Stockholm. Katarinahissen
No. 997. Stockholm. Utsigt från Katarinahissen
No. 998. Stockholm. Kungsträdgården (*ej förlag)
No. 998. Stockholm. Karl XIIs torg
No. 999. Stockholm. Vy från Katarinahissen
No. 999. Stockholm. Vy från Katarinahissen (*färg)
No. 1000. Stockholm. Utsigt från Katarinahissen
No. 1001. Ulriksdals slott (*ej förlag)
No. 1002. Gripsholms slott (*ej förlag)
No. 1003. Haga slott (*ej förlag)
No. 1004. Haga. Prins Gustafs monumentet (*ej förlag)
No. 1005. Rosendals slott (*ej förlag)
No. 1006. Stockholm Bellmansro (*ej förlag)
No. 1008. Stockholm. Nackanäs.
No. 1009. Stockholm. Skurusund. (*ej förlag)
No. 1010. Stockholm. Utsigt från Kastellet (*ej förlag)
No. 1011. Stockholm. Gustav II Adolfs torg (*ej förlag)
No. 1011. Stockholm. Gustaf II Adolf (*ej förlag)
No. 1012. Stockholm. Karl XIII staty
No. 1012. Stockholm. Karl XIII staty (*ej förlag)
No. 1013. Södertelge. Slussen (*ej förlag)
No. 1014. Drottningsholms slott grån sjösidan (*ej förlag)
No. 1014. Drottningholms slott från sjösidan (*ej förlag)
No. 1015. Södertelge. Kyrkan (*ej förlag)
No. 1016. Söderköping. Slussen (*ej förlag)
No. 1017. Parti från Carlsborgs slussar (*ej förlag)
No. 1018. Göta Kanal. Bergs slussar (*ej förlag)
No. 1019. Vreta Kloster (*ej förlag)
No. 1021. Motala. Parti af kanalen (*ej förlag)
No. 1022. Motala. Slussen (*ej förlag)
N:o 1023. Wadstena. Slottet från landsidan (*ej förlag)
No. 1025. Vadsten. Parti af slottet (*ej förlag)
No. 1028. Parti från Göta kanal (*ej förlag)
No. 1031. Lidköping. Rådhuset (*ej förlag)
No. 1037. Trollhättan. Helvetesfallen (*ej förlag)
No. 1039. Trollhättan. Nya Slussarna nedåt (*ej förlag)
No. 1040. Trollhättan. Stampeströmsfallen (*ej förlag)
No. 1043. Göta kanal. Parti från Forsvik (*ej förlag)
No. 1044. Kinnekulle Råbeck (*ej förlag)
No. 1045. Kinnekulle. Hellekis (*ej förlag)
No. 1046. Läckö Slott (*ej förlag)
No. 1047. Dalslands kanal Parti från Köpmannabro (*ej f)
No. 1049. Dalslands kanal. Upperuds bruk (*ej förlag)
No. 1053. Dalslands kanal. Parti från Långed (*ej förlag)
No. 1055. Dalslands kanal. Baldersnäs (*ej förlag)
No. 1060. Dalslands kanal Parti från Billingsfors (*ej förlag)
No. 1063. Wisingsborgs Ruiner (*ej förlag)
No. 1064. Strömsholms kanal. Sörqvarns slussar (*ej förlag)
No. 1065. Strömsholms kanal. Skansen (*ej förlag)
No. 1072. Strömsholms kanal. Westanfors sluss och kyrka
No. 1075. Parti vid Smedjebacken (*ej förlag)
No. 1076. Örebro Slott (*ej förlag)
No. 1078. Strömsholms Slott (*ej förlag)
No. 1083. Spetsnäset.
No. 1084. Borensberg (*ej förlag)

No. ???? Södertelje kanal (*nummer bortskrapat)

Kort i samma utförande men förlag "Imp. J. D. S. J"

No. 1. Eskilstuna Munktells Mekaniska Verkstad.jpg
No. 3. Vasastenen vid Rättvik
No. 5. Rättvik
No. 6. Storlien
No. 7. Upsala Domkyrka
No. 8. Visby från S:t Nikolaus

No. 9. Falun
No. 10. Husaby Kyrka
No. 12. Halmstad. Norreport
No. 15. Banbygnad i Norrland
No. 16. Håsjö Kyrka
No. 18. Orsa
No. 19. Jönköping
No. 20. Hotell Kinnekulle
No. 21. Trollhättan Nya Slussarne
No. 23. Dufeds Skans
No. 25. Filipstad
No. 26. Vermlands Rämen
No. 27. Trollhättan från Grand Hotel Bellevue
No. 28. Mora Stenar
No. 31. Sofiero
No. 33. Helsingborg. Kärnan
No. 34. Skokloster
No. 36. Karlskrona. Nya Mastkranen i Dockorna
No. 37. Helsingborg. Kärnan
No. 42. Ornässtugan
No. 44. Karlstad
No. 46. Leksand. Kyrkan
No. 48. Öfre Ristafallet
No. 49. Sundsvall
No. 50. Vesterås
No. 53. Orsa Kyrkan
No. 55. Hammarsforsen
No. 57. Leksand
No. 60. Mora
No. 61. Skutskär
No. 62. Dannemora Grufvor
No. 68. Norrköping. Hamnen
No. 72. Strömsholms kanal Söderbärke Kyrke
No. 74. Wisingsborgs ruiner
No. 75. Fiskarstuga
No. 78. Åmål. Hamnen
No. 79. Lidköping Parti af hamnen
No. 80. Kinnekulle Råbeck
No. 81. Parti från Carlsborgs slussar
No. 89. Trolleholm
No. 85. Saltsjöbaden.
No. 90. Gata i Ystad
No. 93. Gullbergsån
No. 97. Ryggåsstuga i Blekinge
No. 98. Göteborg från Vattentornet

Kort i samma utförande men förlag "N. J"

No. 6. Billesholms Grufva

Kort i samma utförande men förlag "C.W. Wallström"

No. 6. Sörfors Bruk
No. 9. Sörfors Bruk och Lucksta

Kort i samma serie som saknar nummer:

Göteborg. Realläroverket
Kungssportsbron, Göteborg (*stpl 31 december 1901)
Göteborg. Kungsportsbron. (*ej förlag)
Packhusplatsen, Göteborg
Valand. Göteborg (*svart text)
Göteborg. Gullbergsån (*stpl 8 oktober 1901!)
Lorenzberg Göteborg (*stpl 31 december 1901)
Bergslagsbanansstation Göteborg
Domkyrkan, Göteborg
Stadsbiblioteket. Göteborg
Hagakyrkan, Göteborg (*svart text)
Slottskogen, Göteborg (*svart text)
S:t Pauli kyrka, Göteborg (*svart text)
Realläroverket. Göteborg (*svart text)
Örgryte gamla kyrka
Örgryte gamla kyrka (*svart text)
Örgryte gamla kyrka (*svart text, ej förlag)
Salutorget Göteborg (*svart text)
Salutorget Göteborg (*röd text)
Carl Johans kyrka (*svart text)
Tyska kyrkan, Göteborg (*svart text)
Tyska kyrkan, Göteborg (*röd text)
Göteborg Gustaf Adolfs Torg
Södra Hamnkanalen, Göteborg
Göteborg. Kungsportsbron
Vasaparken. Göteborg
Filipstad (*samma som No. 260.)

G&H Hasselblad

Göteborg. Slottsskogen
Göteborg Bazarbron (Folkliv på bron)
Trollhättan Åkersvass
Slottsskogen, Göteborg (vinterbild)
Slottsskogen Göteborg (man matar 2 svanar i ån)
Slottsskogen Göteborg (ton 03)
Slottsskogen Göteborg (man bland hjortar)
Slottsskogen Göteborg (2 svanar i ån)
Göteborg Stigbergsliden (Folkliv, kärror)
Göteborg Östra Hamngatan (Folkliv)
Göteborg Wasaplatsen (Ett träd, några flanörer)
Göteborg Vasaplatsen (buskage, vy mot kyrktorn)
Göteborg Slottsskogen (Panorama ned mot ån)
Göteborg S. Allén (folktomt)
Göteborg Nya Allén (folktomt)
Göteborg Kungstorget (kärror)
Göteborg Kungsgatan (Folkliv)
Göteborg Jerntoget (C)
Göteborg Hvitfeldtsplatsen (Folkliv och kärror)

G&HH

Slottskogen Göteborg
Örgryte Nya Kyrka
Trollhättan. Helvetesfallen
Göteborg (24 aug 1901)
Marstrand
Vasaparken Göteborg (vinterbild)
Ulricehamn Sanatorium Skogsinteriör
Ulricehamn
Trädgårdsföreningen Göteborg (25 nov 1901)
Trollhättan Helvetesfallet
Göteborg Slottsskogen (Två svanar i ån)
Slottskogen Göteborg (Man matar två svanar i ån)
"Inloppet till Marstrand" (Segelbåt i inloppet)
Göteborg Vasaplatsen (buskage, vy mot kyrktorn)
Göteborg Slottsskogen (Ån )
Göteborg Slottsskogen (Hus i skogen)
Göteborg Nya Allén (folktomt)
Göteborg Hamnen (Tåg, skepp)
Slottskogen Göteborg (Flera barn matar svanar)
 

G. & H. H. Nummer i FWH-serien
No 3 Upsala Domkyrka (inramad bild)
No 10a Uppsala Studenttåg (inramad bild 1903)
No 28 Stockholm Kungl Slottet (tonad bild)
No 38 Stockholm Nationalmuseum (tonad bild 1904)
No 157 Örtofta (tonad bild)
No 160 Lund Domkyrkan (inramad bild)
No 239b Lånbanshyttan Utsikt från Getberget (inramad bild)
No. 259. Leksand
No 263 Rättvik Turisthotellen (tonad bild 1903)
No. 264. Mora
No 278 Timmerbråte i Ume älf (tonad)
No 319a Gellivaredundret midnatt (tonad bild 1903
No 323 Lappkapell vid Gellivare (tonad bild)
No 326 Snasahögarna Jämtland (tonad bild)
No 340 Brudslöjan (tonad bild 1902)
No 352 Göteborg Oscar Fredriks Kyrka (tonad bild 1916)
No 358 Göteborg John Ericsons Staty (tonad bild)
No 363 Göteborg Victor Rydbergs Graf (inramad bild 1904)
No 376 Göteborg St Eriks Torg (tonad bild 1902)
No 386 Göteborg Kungsportsavenyen
No 387 Göteborg Kungsportsavenyen(tonad bild 1902)
No 413 Örgryte Nya Kyrka
No 419 Grand Hotel Göteborg( inramad bild)
No 425 Göteborg Ålderdomshemmet tonad bild)
No 427 Hotel Göta Källare Göteborg( tonad bild)
No 428 Lorensberg Göteborg (inramad bild)
No 433 Göteborg Arkaden (tonad bild normalfärgad)
No 434 Örgryte Gamla kyrka (inramad bild 1904)
No 438 Grönsakstorget Göteborg tonad bild (normalfärgad 1902)
No 440 Lilla Bommens hamn(tonad bild svart text 1903)
No 445 Bergslagsbanans Station Göteborg(tonad bild)
No 449 Slussen Göteborg(tonad bild normalfärgad)
No 449 Slussen Göteborg(tonad bild)
No 698 Fiskarstuga i Halland (tonad bild)
No 965 Ulriksdals Slott(tonad bild 1911)
No 1044 Kinnekulle Råbäck(tonad bild 1903)
No 1086 Halmstad Stora torget och Kyrkan(ram)

Firma S. Scholander i Stockholm. Samarbetade med F W H &Co. Gav ut ett färre antal numrerade FWH-kort med Stockholmsmotiv

Stockholm Skeppsbron
Stockholm Kastellholmen
Stockholm Katarinahissen
Stockholm Utanför Grand Hotell
Stockholm Strömmen
Stockholm Hamnen
Stockholm Grand Hotell och Nationalmuseum
Stockholm Utsigt från Katarinahissen


Kort i samma utförande med Pellerinreklam

Eskilstuna Munktells Mekaniska Verkstad
Gata i Kristianstad
Göteborg Kungsportsbron
Ronneby Brunn
Sollefteå
Storlien
Sundsvall
Vestervik
Visby Norderport
Norrköping Hamnen
Stockholm Norrström och Operan
Örebro Rådhuset
Reklam beställning brefkort 1912

Övrigt

Ett reklarmkort med en flicka. Det är ett exempel på marknadsföring av en typ av brefkort. Kortet är gjort av Hasselblads Fotografiska AB när man samarbetade med Scholander. Det är stämplat 1909 vilket stämmer med att Hasselblads Fotografiska AB bildades 1908. Vykortsanknytningen fanns således kvar så pass sent som 1909, men med inriktning att sälja underlaget för att framställa dessa.
Bildsida
Skrivsida


Diverse kommentarer kring varianter:

Flera kort verkar sakna förlagsnamnet nere i vänstra hörnet, se exempel på No. 344.

Flera kort med samma motiv finns som olika nummer. Det finns även många textvarianter, vilket tyder på att korten måste tryckts i flera olika upplagor.

Flera kort har som förlagsnamn "Imp. J. D. S. J." men är otvivelaktigt från samma serie.


Nedanstående samlare har bidragit med uppgifter om kort från sina samlingar till denna förteckning.

Aarno Aspbäck
Allan Ohlson
Anders Adelman
Ann-Sofie Loberg
Ann-Sofie Nordén
Arne Ekström
Bengt E W Andersson
Bengt Frölund
Bengt Henriksson
Bengt Nordström
Bengt Persson
Benny Kullinger
Bernt Gustin
Bertil Littmar
Björn Jonsson
Björn Lundin
Bo Grendal
Bosse Andersson
Carl Hornfeldt
Carl-Olof Nilsson
Christer Hammare
Christer Larzon
Christian Mattisson
Erik Skoglund
Evert Hansson
Gunilla Burlin
Gunilla Kullinger
Göran Heijtz
Göran Påhlson
Hans Björkman
Hans Peterson
Hans Stjernmo
Holger Andersson
Jan Hammarström
Jan Johansson
Jan-Erik Eriksén
Jan-Folke Fernholm
Joacim Solgren
Jonas Ericsson
Karl-Erik Andrén
Karl-Erik Gustavsson
Krister Andersson
Lars Axelsson
Lars Lagerström
Lars-Olov Stenborg
Leif Svensson
Lennart Lyberg
Lennart Pettersson
Lennart Svensson
Lennart Thor
Magnus Callmyr
Marcus Kolskog
Marie Persson
Mats Wilhelmsson
Michael Källström
Mikael Högman
Oddvar Wikström
Owe Leopold
Ove Olsson
Paul Gustafsson
Peter Madsen
Peter Ström
Ragnhild Berfenstam
Robert Rentsch
Roland Rosberg
Ronny Krönvall
Roy Danielsson
Signe Rentsch
StenAndersson
Stig Nilsson
Sören Nilsson
Thomas Carlquist
Thomas Ekelund
Tomas Berg
Tommy Ahlborg
Tommy revai
Ulf Andersson
Ulrika Karlsson
Urban Bokén
Örjan Karlsson